سفارش یک گزارش

آزمون فردی بلبین یک پرسشنامه ۳۶۰ درجه فرد محور است. یعنی علاوه بر اینکه خودتان به آن پاسخ می دهید شما ۵ نفر دیگر هم به عنوان مشاهده گر انتخاب می کنید تا در مورد الگوهای رفتاری شما، بازخورد دهند. در گزارش جامع بازتاب رفتارهای شما توسط دیگران را می توانید ببینید و از طریق آن نقاط قوت پنهانتان ، نقاط ضعف مجاز و غیر مجاز را به خوبی مشاهده می کنید. این گزارش ۸ صفحه ای که به صورت متنی و گرافیکی توسط سیستم هوشمند بلبین طراحی شده بعد از تکمیل بازخورد خود و مشاهده گرهایتان برایتان ارسال می گردد.

لطفا مشخصات خود را در پایین وارد نمایید

ثبت سفارش

برای دریافت منابع رایگان ، خبر نامه ها و طرح های پیشنهادی ثبت نام کنید!


[kswr_cf7 cf7_id="535" cf7_style="contact-form"]


با ارسال این فرم من با موافقت خود را با دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با بلبین درایران اعلام می دارم. بلبین تحت هیچ شرایط جزییات اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.