کارگاه تخصصی بلبین - ثبت نام سازمانی

در صورتیکه از طرف سازمانتان می خواهید در این دوره شرکت کنید و یا نمایند سازمان برای ثبت نام همکارانتان هستید لطفاً فرم زیر را تکمیل بفرمایید. ما کمتر از 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت. برای ثبت نام سازمانی برای بیش از دو شرکت کننده تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.
  • سمت سازمانی- مشخصات سایر شرکت کنندگان و هر توضیح دیگری که نیاز است.
ثبت سفارش

برای دریافت منابع رایگان ، خبر نامه ها و طرح های پیشنهادی ثبت نام کنید!


ارسال درخواست
ارسال درخواست


با ارسال این فرم من با موافقت خود را با دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با بلبین درایران اعلام می دارم. بلبین تحت هیچ شرایط جزییات اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.