بوت کمپ یک روزه بلبین

هدف

 • آشنایی با اهمیت تمرکز بر توانایی ها در توسعه فردی و تیمی
 • کشف تواناییهای فردی و جای مناسب آنها در تیم و سازمان
 • شناخت نقاط قوت و ضعف مجاز و غیر مجاز نقش ها
 • استفاده از تنوع توانمندیهای رفتاری در هم افزایی تیمی
 • شناسایی الزامات یک تیم موفق

سر فصل های اصلی

 • چرا تیم
 • تیم ها موفق؟ گروه های موفق ؟
 • آشنایی با مدل بلبین در هم افزایی تیم
 • شناسایی نقش های تیمی
 • بررسی نقاط قوت، ضعف نقش های تیمی بلبین
 • بررسی نقش های متضاد
 • آشنایی با گزارش جامع بلبین
 • آشنایی با گزارش تیمی بلبین
 • بررسی گزارش های فردی و نحوه استفاده ازآن در توسعه فردی
team-goal
کارگاه-بلبین

ساختار کارگاه

 

نوع فعالیتهای این کارگاه

 • آزمون سنجش نقش های تیمی
 • تدریس
 • ویدیو های آموزشی
 • بررسی گزارش های فردی

ماژول های کارگاه

 • آشنایی با مدل بلبین
 • بلبین برای من
 • بلبین برای تیم

شرایط کارگاه

 

 • مدت زمان برگزاری کارگاه ۸ ساعت می باشد که در ۱ روز قابل اجراست.
 • حداقل شرکت کنندگان در هر جلسه ۱۲ و حداکثر ۱۸ نفر می باشد.
 • این دوره برای ارائه نیاز به اتاق آموزشی با چیدمان کافه است که دارای فلیپ چارت ، ویدیو پروژکتور، سیستم صوتی و مکانی برای بازیهای تیمی می باشد.
 • این کارگاه برای اعضای تیم ها، مدیران تیم و پروژه ها پیشنهاد می گردد.
شرایط-کارگاه

سر فصل :

 • آزمون ۳۶۰ درجه بلبین به همراه گزارش جامع فردی
 • برگزاری کارگاه ۱ روزه

قیمت : ۲۳۸ هزار تومان

درخواست شرکت و یا برگزاری دوره آموزشی

[kswr_cf7 cf7_id=”822″ cf7_style=”contact-form”]
ثبت سفارش

برای دریافت منابع رایگان ، خبر نامه ها و طرح های پیشنهادی ثبت نام کنید!


[kswr_cf7 cf7_id="535" cf7_style="contact-form"]


با ارسال این فرم من با موافقت خود را با دریافت اطلاعات و اخبار مرتبط با بلبین درایران اعلام می دارم. بلبین تحت هیچ شرایط جزییات اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد داد.